Mal Rejimi Nedir

Mal Rejimi

Mal rejimi, evlilik sırasında edinilen malların nasıl paylaşılacağını düzenleyen bir hukuk kavramıdır. Bu rejim, çiftlerin evlilik öncesi ve sonrası mallarını yönetme şekillerine göre belirlenir.

Türkiye’de mal rejimi iki şekilde düzenlenir: mal ayrılığı ve edinilmiş mallara katılma rejimi. Mal ayrılığı rejiminde, evlilik sırasında ve sonrasında edinilen malların her bir eşin ayrı malı olarak kabul edilir. Edinilmiş mallara katılma rejiminde ise, evlilik sırasında edinilen malların tamamı, eşlerin ortak malı olarak kabul edilir.

Mal ayrılığı rejimi, çiftlerin birbirinden bağımsız olarak mülkiyetlerini yönetmelerine izin verir. Bu rejimde, evlilik sırasında ve sonrasında edinilen malların her bir eşin ayrı malı olarak kabul edilmesi nedeniyle, bir eşin borçlarından diğer eş etkilenmez.

Edinilmiş mallara katılma rejimi ise, çiftlerin evlilik sırasında edindikleri malların tamamının ortak mülkiyeti olduğunu kabul eder. Bu rejimde, her eşin edinilmiş mallara katılım oranı eşit olup, evlilik sona erdiğinde malların paylaşımı yine eşit olarak gerçekleşir.

Mal rejimi, boşanma durumunda çok önemlidir. Çiftlerin boşanma sırasında ve sonrasında mallarının paylaşımı, mal rejimine göre belirlenir. Mal ayrılığı rejiminde, her eş kendi malına sahip olduğundan, paylaşım yapmak gerekmez. Ancak edinilmiş mallara katılma rejimi ile evli olan çiftlerin, malların paylaşımı konusunda anlaşamaması durumunda, mahkemeye başvurmaları gerekebilir.

Mal rejimi ayrıca miras hukuku açısından da önemlidir. Bir eşin ölümü durumunda, mal rejimi belirler hangi malların miras kapsamında olduğunu ve nasıl paylaşılacağını. Mal ayrılığı rejimi uygulanan çiftlerde, miras paylaşımı çiftin ayrı malları üzerinden yapılırken, edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanan çiftlerde, miras paylaşımı çiftin ortak malları üzerinden yapılır.